striukum bukum

striukum bukum
striùkum bùkum interj. dūrimui, badymuisi (ragais) reikšti: Aš bobutei striukum bukum B.Sruog.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kir — 2 kìr refr.: Turėjo tėvas tris dukreles, kir vir vir, kir vir vir, striukum bukum, kir vir zukum bamt Lp. Avižos derėjo, iš tuo talką darė, kir vir vir, bam bam bam, iš tuo talką darė JD651. Aš pasėjau pupą, mat kir vir bam Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiri — 2 kiri refr.: Kad pasėjau vieną pupą kiri viri, čiri viri, striukum bukum kiri ziukum, kir vir viri bumpt LMD. Auga gražus rūtų darželis kiri viri, juri jak penturi jakin kir vir viri LMD …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”